Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tin học-Ôn TN THPT-MTBT-E-book.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chương 2: Một số khái niệm mở đầu về giải thuật và Pấcl

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Nhựt Trường
Ngày gửi: 08h:11' 28-01-2010
Dung lượng: 747.5 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
Chương 2 Một số khái niệm mở đầu
Về giảI thuật và về turbo pascal

Bài 3I / Định nghĩa giải thuật :

Giải thuật là một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng các qui tắc nhằm xác định một dãy các động tác trên những đối tượng , sao cho sau một số hữu hạn bước thực hiện các động tác này ta thu được kết quả mong muốn .

II / Các đặc trưng của giải thuật :

- Tính kết thúc
- Tính rõ ràng , chặt chẽ
- Tính phổ dụng
- Tính hiệu quả

III / Biểu diễn giải thuật :

1 / Phương pháp dùng ngôn ngữ liệt kê các động tác cơ bản:
+ Bắt đầu , thông báo yêu cầu
+ Lệnh gán trị
+ Lệnh thực hiện các phép tính số học , phép tính lô gíc
+ Lệnh kiểm tra điều kiện
+ Lệnh chuyển không điều kiện , lệnh chuyển có điều kiện
+ Lệnh lặp lại
+ Kết thúc
2 / Phương pháp sơ đồ khối :
+Dùng các hình vẽ mô tả các động tác , các mũi tên chỉ thứ tự thực hiện các động tác .
.F.

Bắt đầu Nhóm lệnh
2,3 ...
Điều
kiện

Lệnh 1 Kết thúc .T.


Thí dụ về một số thuật giải thường gặp :

1 / Trao đổi giá trị của 2 biến A và B thông qua biến trung gian C :

B0 Bắt đầu
B1 Nhập giá trị cho A và B
B2 C lấy giá trị của A ( Gọi là gán giá trị A cho C , viết C := A )
B3 A lấy giá trị của B ( Gọi là gán giá trị B cho A , viết A := B )
B4 B lấy giá trị của C ( Gọi là gán giá trị C cho B , viết B := C )
B5 Thông báo kết quả
B6 Kết thúc

2 / Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy số A 1 ,A 2 ,...,A n :

B0 Bắt đầu
B1 Nhập các giá trị N , A 1 ,A 2 ,...,A n
B2 Gán i := 2
B3 Nếu A i < A 1 thì A 1 := A i
B4 Tăng i lên 1 đơn vị
B5 Nếu i<=N thì quay về B3 ( Lệnh lặp )
B6 Nếu i > N thì A 1 nhỏ nhất
B7 Thông báo kết quả
B8 Kết thúc

3 / Duyệt dãy A 1 , A 2 , ... , A n xem có phần tử X hay không :

B0 Bắt đầu
B1 Nhập các giá trị N, A 1 ,A 2 ,...,A n
B2 Gán trị i :=1
B3 Nếu i >N thì chuyển sang B6
B4 Nếu A i <> X thì tăng i lên 1 đơn vị , Chuyển về B3
B5 Thông báo kết quả : có X trong dãy A 1 ,A 2 ,...,A n , rồi chuyển sang B7
B6 Thông báo kết quả : Không có X trong dãy A 1 ,A 2 ,...,A n ,
B7 Kết thúc chương trình .

4 / Sắp xếp dãy A 1 ,A 2 ,...,A n , theo thứ tự tăng dần :

B0 Bắt đầu
B1 Nhập N, A 1 ,A 2 ,...,A n
B2 Gán i :=1
B3 Gán k :=i+1
B4 Nếu A i <= A k thì B6
B5 Thực hiện thuật toán đổi gi
 
Gửi ý kiến